Мета проекту: навчання молоді з інвалідністю та їх батьків основам
медіаграмотності, формування навичкам користування інтернетом та
способів перевірки достовірності інформації.