Мета проекту: формування медійної грамотності серед батьків з метою
оптимізації їх соціалізації та використання медіа ресурсів у повсякденному
житті.