Мета проекту: проведення тренінгового курсу для батьків, що мають дитину
з вадами розвитку.