Мета проекту: створення умов для соціалізації та творчого розвитку молоді з
інвалідністю, залучення до корисних справ, активної участі у міських заходах.